Kako najeti primeren poslovni prostor?

Najem primernega poslovnega prostora predstavlja eno izmed ključnih odločitev pri poslovanju podjetja. Pri tem pa različne možnosti ustrezajo različnim podjetjem, kar je velikokrat odvisno od dejavnosti in panoge. Z upoštevanjem vseh dejavnikov, vključno s pravnimi vprašanji pri najemu, lokacijo in drugimi značilnostmi, lahko izberete prostor, ki optimalno ustreza potrebam vašega podjetja, strank oziroma kupcev ter zaposlenih. 

Najem predstavlja dober poslovni model, še posebej za podjetja, ki šele začenjajo podjetniško pot in še ne morejo v celoti predvideti, v kakšnem obsegu bo poslovanje potekalo v prihodnosti. Najem poslovnega prostora namreč ni tako zavezujoč kot nakup nepremičnine, zato nudi večjo mero prilagodljivosti, če se pojavi potreba po večjih prostorih ali selitvi na drugo lokacijo. 

Mesečne najemnine prav tako niso izpostavljene zvišanju obrestnih mer, kot gre to pričakovati pri posojilih za nepremičnino. Zaradi tega je pri najemu tudi manj možnosti za nepričakovane finančne pretrese, vključujoč padce vrednosti nepremičnin ob morebitni prodaji. 

Družba, ki v stavbi oddaja več prostorov, je odgovorna za izvedbo vseh potrebnih popravil in vzdrževalnih del na objektu. Zato se pri najemu ta del skrbi prenese na najemodajalca oziroma ponudnika.  

Značilnosti prostorov – določitev potreb in zahtev

Učinkovit način za začetek iskanja ustreznega poslovnega prostora je sestavljanje seznama z določitvijo potreb in zahtev o tem, kaj potrebujete v svojih prostorih. Ta seznam lahko vključuje naslednje točke. 

Velikost in postavitev prostorov 

Velikost in postavitev prostorov naj se prilagaja dejavnosti in panogi podjetja, ne glede na to, ali boste najeli pisarno ali skladišče. Če potrebujete večji prostor za izvajanje dejavnosti, kot je na primer aerobika, plesni tečaji in druge športne dejavnosti, lahko v Elma Črnuče poslovni hiši najamete tudi 200 m2 veliko telovadnico. 

Notranja in zunanja struktura ter videz stavbe 

V stavbi Elma Črnuče v Ljubljani oddajamo poslovne prostore znotraj energetsko varčne, vzdrževane in varovane stavbe s sodobno arhitekturno zasnovo ter z visoko tehnološko in moderno notranjo opremo. Pisarne in drugi prostori sledijo sodobnim trendom oblikovanja in dizajna. 

Elektrika in odtoki s posebnimi zahtevami, kot je trofazni električni tok 

Poleg električnega omrežja in urejenih odtokov je pomembno tudi to, da objekt s poslovnimi prostori nudi optično omrežje. Tako tudi v stavbi Elma Črnuče zagotavljamo komuniciranje z bliskovitim pretokom informacij preko svetovnega spleta. 

Oprema, ki nudi udobje zaposlenim in obiskovalcem 

Pri iskanju ustreznega prostora za najem je pomembno tudi to, da ima prostor oziroma stavba opremo, ki nudi udobje zaposlenim in obiskovalcem. Med to opremo spada tudi primerna razsvetljava, urejene sanitarije ter sistem ogrevanja in hlajenja prostorov. V hiši Elma Črnuče nudimo tudi uporabo skupne kuhinje ter avtomate za kavo, prigrizke in pijačo. 

Dostop in parkirni prostor 

Dostop do poslovnega prostora v najemu naj bo hiter in enostaven, tako za najemnike, kupce, dostavnike in stranke s posebnimi potrebami. Parkirišče naj bo čim bližje objektu, prav tako pa je pomembno, da je na voljo dovolj parkirnih mest. Komercialna hiša Elma Črnuče z označenimi in rezerviranimi parkirnimi mesti se nahaja v enem izmed redkih predelov v Ljubljani, kjer ni prometnih konic, do objekta pa vozi tudi redna linija mestnih avtobusov. 

Možnost najema konferenčne dvorane 

Če vaše poslovanje vključuje tudi organizacijo in izvedbo seminarjev, predavanj, konferenc in sestankov za večje število ljudi, tedaj lahko najamete konferenčno dvorano. V hiši Elma Črnuče oddajamo večnamensko klimatizirano konferenčno dvorano, ki lahko sprejme približno sto ljudi. Prednost je v tem, da vam ni potrebno iti daleč, da bi izpeljali dogodek, saj se konferenčna dvorana nahaja v isti stavbi kot vaš poslovni prostor v najemu. 

Preučitev vseh stroškov najema 

Izbira primernega prostora za najem je odvisna tudi od finančnih sredstev. Poleg najemnine je potrebno upoštevati še druge stroške, ki lahko nastanejo pri najemu. 

1. Začetni stroški z opremljanjem in dekoracijo prostora

2. Stroški zavarovanja 

3. Stroški povezani z izpolnjevanjem gradbenih, zdravstvenih, varnostnih in požarnih predpisov 

4. Komunalne storitve in stroški vode, elektrike in ogrevanja 

Iz vidika dolgoročne stroškovne učinkovitosti oziroma zmanjšanja stroškov za električno energijo in ogrevanje je smiselno najeti poslovni prostor v energetsko učinkoviti ali pasivni stavbi. Pri tem ima hiša Elma Črnuče debelo izolirano fasado ter nove sodobne klimatske naprave, kar zagotavlja nižje stroške za ogrevanje in hlajenje ob vzdrževanju prijetnih delovnih temperatur. 

Redno čiščenje, vzdrževanje in popravila 

Družbe, ki oddajajo poslovne prostore, morajo skrbeti za urejenost in čistočo skupnih prostorov v objektu ter parkirišč pred stavbo. V hiši Elma Črnuče nudimo tudi redno vzdrževanje in popravila s hitrim servisom, za kar skrbi naš izkušeni vzdrževalec, ki s svojimi orodji vedno priskoči na pomoč.

Izbira ustrezne lokacije za poslovni prostor 

Lokacija novega poslovnega prostora v najemu ima lahko velik vpliv na stroške. Nekatere dejavnosti, kot sta gostinstvo ali turizem, se največkrat odločajo za najem prostorov na bolj izpostavljenih lokacijah v centrih mest, kar posledično vpliva tudi na višje cene najemnin. Na splošno pa je pri izbiri lokacije smotrno upoštevati naslednje dejavnike. 

Število konkurenčnih podjetij 

Nekaterim podjetjem, kot so nepremičninske agencije, lahko celo koristi, da se nahajajo v prostorih blizu svojih konkurentov. Na podjetja v katerih drugih dejavnostih pa lahko tesna bližina konkurenčnih podjetij vpliva bolj uspešno poslovanje. 

Prometne povezave in parkiranje 

Za lažjo dostopnost do poslovne stavbe in prostorov so ključnega pomena dobre povezave z javnim prevozom ter urejena in večja parkirišča pred stavbo. Lokacijska dostopnost je še posebej pomembna za kupce, poslovne partnerje in zaposlene. 

Omejitve poslovanja 

Pri iskanju primernega poslovnega prostora za najem je potrebno preveriti, ali prostore lahko uporabljate za izvajanje vaše dejavnosti, saj pri določenih dejavnostih zakonodaja zahteva izpolnjevanje obveznosti tudi glede poslovnega prostora. Med te obveznosti štejemo tudi pridobitev uporabnega dovoljenja. 

Omejitve dostave 

Za tista podjetja, ki redno uporabljajo dostavne storitve, je pomembno, da so prostori v stavbi dostopni dostavnim službam za hiter prevzem in oddajo paketov in blaga. V hiši Elma Črnuče poleg enostavnega dostopa do prostorov v delu pisarn nudimo tudi urejen dostop do skladišč, ki so povezana s poslovnim delom objekta, a ločena tako, da ne motijo delovnih procesov v pisarnah. To omogoča enostaven prevzem in dostavo blaga s kamioni, kombiji in drugimi vozili. Skladišča tudi oddajamo v mesečni najem, pri čemer je najem neodvisen od najema pisarn oziroma drugih prostorov v stavbi. 

Preverite ponudbo naših poslovnih prostorov

Ponudba
2020-04-15T10:44:37+00:00

Share This Story, Choose Your Platform!

Go to Top